(3) Alby friluftsgård - Tyresta by (2004)

Betyg 5

En väldigt fin etapp som går genom Tyresta nationalpark.

Etappen är lättgången till medelsvår med några branta upp- och nedstigningar från utsiktsplatser. Leden går söderut mot Tyresta. Efter ca 1 km når man Nyfors, f d Wättinge ström, en av Tyresös mer än 500-åriga industriplatser drivna av vattenkraften. Vidare söderut genom blandskog och över torparängar, runt Karlberg upp på hällmarker och tallskogsplatån vid Höjden, en f d raststuga.
Leden går sedan ner i en dalsänka, över en mosse, vidare upp på nya hällmarker och in i Tyresta nationalpark. Snart når man norra änden på Årsjön, som man sedan följer. Vid Årsjön finns en rastplats.
Från Årsjön går leden vidare till Bylsjön och därifrån in i urskogen några kilometer innan du lämnar nationalparksområdet och kommer fram till ängar och betesmarker runt målet, Tyresta by.

Bilder

2015-04/sormland-1309.jpg
2015-04/sormland-1309.jpg
2015-04/sormland-1310.jpg
2015-04/sormland-1310.jpg
2015-04/sormland-1311.jpg
2015-04/sormland-1311.jpg
2015-04/sormland-1312.jpg
2015-04/sormland-1312.jpg
2015-04/sormland-1313.jpg
2015-04/sormland-1313.jpg
2015-04/sormland-1314.jpg
2015-04/sormland-1314.jpg
2015-04/sormland-kompl-05.jpg
2015-04/sormland-kompl-05.jpg
2015-04/sormland-kompl-06.jpg
2015-04/sormland-kompl-06.jpg
2015-04/sormland-kompl-08.jpg
2015-04/sormland-kompl-08.jpg
2015-04/sormland-kompl-09.jpg
2015-04/sormland-kompl-09.jpg
2015-04/sormland-kompl-10.jpg
2015-04/sormland-kompl-10.jpg
2015-04/sormland-kompl-11.jpg
2015-04/sormland-kompl-11.jpg
2015-04/sormland-kompl-12.jpg
2015-04/sormland-kompl-12.jpg
2015-04/sormland-kompl-13.jpg
2015-04/sormland-kompl-13.jpg
2015-04/sormland-kompl-14.jpg
2015-04/sormland-kompl-14.jpg
2015-04/sormland-kompl-15.jpg
2015-04/sormland-kompl-15.jpg
2015-04/sormland-kompl-17.jpg
2015-04/sormland-kompl-17.jpg
2015-04/sormland-kompl-18.jpg
2015-04/sormland-kompl-18.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR