5:2 Muskan Runt

Muskan Runt
Betyg 3,5
GPS positioner för starten vid Badplatsen i Ösmo
Latitud: N58 59.509
Longitud: E017 54.075


Lördagen den 14 november vandrade vi Muskan Runt i Ösmo. En vandring på 8,5 km som sträcker sig längs med Sörmlandsleden etapp 5:2.

Beskrivningen börjar vid den södra ändan av Muskan, först på östra sidan och norrut, sedan på västra sidan och söderut.
Leden är gemensam med etapp 5:2 under den första delen av sträckningen.

Den nästan tre km långa sjön Muskan, som vi vandrade runt, var en insjö redan under yngre stenåldern och dess vattennivå har sedan gammalt varit någorlunda oförändrad. Sjön är sedan 1973 reglerad av en dammbyggnad till mellan 23,3 och 25,5 meters nivå över havsytan och dess vatten rinner genom Muskån mot öster i åkerlandskapet så småningom ut i Östersjön vid Hammersta Säteri.
Platsen för den årliga "Majbrasan" i Ösmo villasamhälle och södra badplatsen utgör utgångspunkten, innan leden rundar den första viken och på den sydöstra sidan passerar det nedlagda avloppsreningsverket till Ösmo tätort. Nu är systemen hopkopplade med Nynäshamn eftersom storkommunen har tagit över all administration. Efter några 100-tal meter går leden på den gamla invallningen till den damm där renat avloppsvatten släpptes ut. Insnörningen döptes då i folkmun till "Snuskan". Vandringen fortsätter på strandstigen utefter östra sidan av Muskan och över sjöns regleringsdamm, samt passerar Storholmen och Mariaholmen, de två största holmarna. Leden passerar så småningom alldeles bredvid ett stort gränsröse som markerar den gamla sockengränsen mellan Ösmo och Sorunda. Förr i tiden var gränstrakterna ofta oroliga platser, där stråtrövare och fredlösa höll till. I vår tid har man svårt att förstå detta ― nu möter vi endast ett leende landskap även här.
Vi intar vår lunch vid skärmskyddet som står i slänten på östra sidan med kvällssol och eldstad för frusna vandrare samt för övernattning. På västsidan syns nu Körunda Herrgård och Golfhotellet som vi sedan kommer att passera på sjöns västsida.

Vi lämnar nu Sörmlandsledens etapp 5:2 och går rakt fram på den orange/blåmarkerade leden utefter strandstigen nedanför det nu renoverade torpet Sjötäppan, men passerar inte över den privata tomtmarken, utan går över Lillån på den lilla spångbron och passerar den norra badplatsen vid sjön. Torpet benämndes ursprungligen Muskvad i skrifter från 1600-talet.

Ganska snart efter en promenad utefter några golfgreener på västsidan av Körundavägen, kommer vi fram till ett Järnåldershus. En rekonstruktion av "Viking Tostes" järnåldersbosättning har uppförts. Där kan man uppleva hur man levde under den yngre järnåldern. Järnåldershuset är öppet söndagar under sommartid.
Leden fortsätter på vägen förbi järnådersbosättningen över höjden vid Körunda Herrgård fram till lindallén, där man viker av österut ned mot Muskan och sjökanten. Därefter fortsätter leden genom en del av det södra golfområdet.

Leden har efter golfbanorna kommit att passera ett koloniområde samt Ösmo vattenreningsverk och ansluter nu strax till utgångspunkten vid badplatsen vid södra ändan av Muskan och Sörmlands-leden, etapp 5:2.

Om man löser ett medlemsskap hos Sörmlandsleden (www.sormlandsleden.se) så får man tillgång till topografiska lekartor. Ett medlemsskap kostar 150,-/år.

Bilder

2015-04/muskan-01.jpg
2015-04/muskan-01.jpg
2015-04/muskan-02.jpg
2015-04/muskan-02.jpg
2015-04/muskan-03.jpg
2015-04/muskan-03.jpg
2015-04/muskan-04.jpg
2015-04/muskan-04.jpg
2015-04/muskan-05.jpg
2015-04/muskan-05.jpg
2015-04/muskan-06.jpg
2015-04/muskan-06.jpg
2015-04/muskan-07.jpg
2015-04/muskan-07.jpg
2015-04/muskan-08.jpg
2015-04/muskan-08.jpg
2015-04/muskan-09.jpg
2015-04/muskan-09.jpg
2015-04/muskan-10.jpg
2015-04/muskan-10.jpg
2015-04/muskan-11.jpg
2015-04/muskan-11.jpg
2015-04/muskan-12.jpg
2015-04/muskan-12.jpg
2015-04/muskan-13.jpg
2015-04/muskan-13.jpg
2015-04/muskan-14.jpg
2015-04/muskan-14.jpg
2015-04/muskan-15.jpg
2015-04/muskan-15.jpg
2015-04/muskan-16.jpg
2015-04/muskan-16.jpg
2015-04/muskan-17.jpg
2015-04/muskan-17.jpg
2015-04/muskan-18.jpg
2015-04/muskan-18.jpg
2015-04/muskan-19.jpg
2015-04/muskan-19.jpg
2015-04/muskan-20.jpg
2015-04/muskan-20.jpg
2015-04/muskan-21.jpg
2015-04/muskan-21.jpg
2015-04/muskan-22.jpg
2015-04/muskan-22.jpg
2015-04/muskan-23.jpg
2015-04/muskan-23.jpg
2015-04/muskan-24.jpg
2015-04/muskan-24.jpg
2015-04/muskan-25.jpg
2015-04/muskan-25.jpg
2015-04/muskan-26.jpg
2015-04/muskan-26.jpg
2015-04/muskan-27.jpg
2015-04/muskan-27.jpg
2015-04/muskan-28.jpg
2015-04/muskan-28.jpg
2015-04/muskan-29.jpg
2015-04/muskan-29.jpg
2015-04/muskan-30.jpg
2015-04/muskan-30.jpg
2015-04/muskan-31.jpg
2015-04/muskan-31.jpg
2015-04/muskan-32.jpg
2015-04/muskan-32.jpg
2015-04/muskan-33.jpg
2015-04/muskan-33.jpg
2015-04/muskan-34.jpg
2015-04/muskan-34.jpg
2015-04/muskan-35.jpg
2015-04/muskan-35.jpg
2015-04/muskan-36.jpg
2015-04/muskan-36.jpg
2015-04/muskan-37.jpg
2015-04/muskan-37.jpg
2015-04/muskan-38.jpg
2015-04/muskan-38.jpg
2015-04/muskan-39.jpg
2015-04/muskan-39.jpg
2015-04/muskan-40.jpg
2015-04/muskan-40.jpg
2015-04/muskan-41.jpg
2015-04/muskan-41.jpg
2015-04/muskan-42.jpg
2015-04/muskan-42.jpg
2015-04/muskan-43.jpg
2015-04/muskan-43.jpg
2015-04/muskan-44.jpg
2015-04/muskan-44.jpg
2015-04/muskan-45.jpg
2015-04/muskan-45.jpg
2015-04/muskan-46.jpg
2015-04/muskan-46.jpg
2015-04/muskan-47.jpg
2015-04/muskan-47.jpg
2015-04/muskan-48.jpg
2015-04/muskan-48.jpg
2015-04/muskan-49.jpg
2015-04/muskan-49.jpg
2015-04/muskan-50.jpg
2015-04/muskan-50.jpg
2015-04/muskan-51.jpg
2015-04/muskan-51.jpg
2015-04/muskan-52.jpg
2015-04/muskan-52.jpg
2015-04/muskan-53.jpg
2015-04/muskan-53.jpg
2015-04/muskan-54.jpg
2015-04/muskan-54.jpg
2015-04/muskan-55.jpg
2015-04/muskan-55.jpg
2015-04/muskan-56.jpg
2015-04/muskan-56.jpg
2015-04/muskan-57.jpg
2015-04/muskan-57.jpg
2015-04/muskan-58.jpg
2015-04/muskan-58.jpg
2015-04/muskan-59.jpg
2015-04/muskan-59.jpg
2015-04/muskan-60.jpg
2015-04/muskan-60.jpg
2015-04/muskan-61.jpg
2015-04/muskan-61.jpg
2015-04/muskan-62.jpg
2015-04/muskan-62.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR