Bergslagsleden

Bergslagsleden går ifrån Kloten till Stenkällegården över hela Örebro län


1 Kloten-Gillersklack 21 km
2 Gillersklack - Stjärnfors 17 km
3 Stjärnfors - Nyberget 23 km
4 Nyberget - Uskavi 23 km
5 Uskavi - Hammarby 17 km
6 Hammarby - Digerberget 14 km
7 Digerberget - Mogetorp 16 km
8 Mogetorp - Blankhult 16 km
9 Blankhult - Ånnaboda 10 km
10 Ånnaboda - Suttarboda 7 km
11 Suttarboda - Leken 15 km
12 Leken - Sixtorp 20 km
13 Sixtorp - Svartå herrgård 19 km
14 Svartå herrgård-Ramundeboda 19 km
15 Ramundeboda - Gråmon 23 km
16 Gråmon - Tivedstorp 14 km
17 Tivedstorp-Stenkällegården 12 km

På denna sida finns de etapper vi har vandrat hittills. Vi kommer att fortsätta att komplettera våra vandringar på Bergslagsleden.
För övriga etapper se Bergslagsledens hemsida
Bergslagsleden

Bilder

2015-05/bergslag-17-27.jpg

Bilder

2016-02/oversiktskarta-bergslagsleden.gif
2016-02/oversiktskarta-bergslagsleden.gif
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR