Bruksleden 1a & 1b

Etapp 1a Rocklunda – Skålbystugan 15,5 km
Bruksledens första etapp börjar vid Rocklunda i nordvästra utkanten av Västerås. Här får du uppleva övergången från stad till landsbygd och därefter till skogslandskap.
De första åtta kilometrarna går till stor del på olika typer av vägar. Därefter följer leden skogsstigar fram till etappmålet vid Skålbystugan. Du startar med en kilometers vandring längs lättgångna motionsspår genom Rocklundaskogen. På det följer en fin cykelväg omgiven av en björkallé med Hovdestalunds kyrkogård på ena sidan och Svartån på den andra.
Bortanför Svartån ligger Västerås kuperade golfbana och söder om den Vallby friluftsmuseum. Snart viker leden av åt vänster över Svartån, och efter att ha passerat stadsdelen Vallby tar landsbygden vid.
En liten krokig landsväg tar dig ca 1,5 km över ängar och förbi små gårdar. Vid en avtagsväg in till höger ser du Skerike kyrka.Vid Kävsta viker leden in på en liten grusväg som passerar genom ett öppet landskap med åkrar och hästhagar och vid vägens ände börjar skogen. En liten bit in ligger en rastplats med bänkar och en eldstad. Här har det en gång stått ett soldattorp men idag finns bara otydliga spår av grunden och några förvildade syrenbuskar kvar.
Resten av sträckan fram till Skålbystugan går du genom barrskog. Naturen är omväxlande med våtmarker, berghällar och små ängar.
Vid etappmålet ligger Skålbystugan på en liten höjd i skogskanten.

OBS
Enligt vandrare längs leden är denna etapp för tillfälligt i dåligt skick. Det kan vara svårt att hitta markeringarna på vissa ställen mellan Skerike och Skålbystugan


Etapp 1b Skälby – Skålbystugan 14
Bruksledens etapp 1b utgår liksom 1a från Västerås men du går på vid Skälby i västra utkanten av staden.
Efter att ha passerat under motorvägen kommer du in i skogen där du vandrar första biten på bred och fin stig. Efter ett par kilometer delar sig stigen.

Åt vänster går etapp nr 4 mot Vargberget, medan etapp 1b fortsätter åt höger.

Nu följer en fin skogssträcka där du går genom blockrik terräng, över berghällar och förbi små våtmarker.

I närheten av väg 66 kommer du upp på en liten höjd där det finns en rastplats med bord och bänkar. Ca 1 km efter att du passerat väg 66 går leden ihop med etapp 1a från Rocklunda.

Resten av sträckan fram till Skålbystugan går du genom barrskog. Naturen är omväxlande med våtmarker, berg¬hällar och små ängar. Vid etappmålet ligger Skål¬by¬stugan på en liten höjd i skogskanten.

Filer

2015-05/bruksleden-etappbeskrivning-etapp1a.pdf
2015-05/bruksleden-etappbeskrivning-etapp1b.pdf
2015-05/1431941998_karta1-vasteras-skultuna-hallstahammar.pdf
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR