Bruksleden Etapp 5

Etapp 5 Vargberget – Hallstahammar 7 km

Etapp nr 5 är en lättvandrad sträcka som till stor del går antingen längs mysiga små skogsvägar eller fina motionsspår.

Från vindskyddet börjar vandringen med en liten stigning upp på Vargberget. Stigen letar sig fram mellan stenblock och över berghällar. En bit innan kommungränsen mot Hallstahammar passerar du ett brett dike. På några ställen längsmed dikeskanten finns spår efter bäver.

Du kommer nu ut på en liten skogsväg som du följer i en och en halv kilometer. Därefter tar skogsstigarna vid igen och leden går genom en mysig blandskog där marken täcks av blockrik morän.

Sista biten fram till Hallstahammar vandrar du längs lättgångna motionsspår. Etappmålet ligger vid Hallstahammars motionscentrum. Gör gärna en avstickare från Bruksleden och vandra genom Hallstahammar ner till Kolbäcksån - Strömsholms kanal och det gröna och lummiga Skantzenområdet.

Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR