Bruksleden Översikt

Leden är 25 mil lång och indelad i 27 etapper.

För varje etapp finns karta och etappbeskrivning som du själv kan skriva ut från hemsidan.

I terrängen markeras leden med orange färg på träd och stolpar.

Genom Västmanland, från Västerås i söder till Avesta och Malingsbo i norr, sträcker sig Bruksleden. Från Mälardalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa skogar och böljande terräng. Leden passerar ett omväxlande natur- och kulturlandskap där små brukssamhällen med spännande historia och många sevärdheter utgör ett karakteristiskt inslag. Skogsterrängen blandas med blomstrande ängsmarker, ödsliga myrar, glittrande sjöar och kalkrika områden med rik och spännande växtlighet. Flera större vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, korsar genom landskapet.

Bruksleden Rundtur 16 km
Betyg 3+
Vi gick en rundtur i februari 2007 på Bruksleden Vi gick söderut på etapp 8 och norrut på etapp 7 och tillbaka igen till bilen på etapp 7. Man kan starta vid Surahammars golfbana och parkera där. Vi parkerade vid ena änden av golfbanan. Vi går förbi Långsjön och runt hela Toftsjön. In i Nturreservatet Rövallsmossen och Stingsmossen. Det fanns mycket mosse längs vägen.

Etapp 7 Långsjön - Ramnäs, via Rövallskojan 16,5 km
Etapp nr 7 tar dig genom ett spännande landskap karaktäriserat av moss- och våtmarker. Du passerar bland annat Rövallsmossens och Stingsmossens naturreservat. Förutom sista biten in mot Ramnäs går leden enbart på skogsstigar, som mestadels är lättgångna men vissa stenigare partier förekommer också.
Från vindskyddet vid Långsjön utgår både etapp nr 7 och nr 8. Efter att ha följt Långsjöns kant i 1,5 km delar sig stigen. Etapp nr 8 viker av åt vänster mot Surahammar medan etapp nr 7 går åt höger mot Toftsjön. Mellan de två sjöarna passerar du den nedlagda torvtäkten vid Toftmossen där man slutade bryta torv år 2002. Från torvtäkten går leden längs en stor och bred stig fram till vindskyddet vid Toftsjön.
Vandringen fortsätter mot nordväst längs kanten på sjön. Terrängen här är lite stenig och det gör det svårt om du vill slå upp ett tält, men några platser går att hitta. Efter sjön passerar du en mosse med en aktiv torvtäkt.
Innan Orrmossen kommer du in i ett område med berghällar och gles tallskog. Här finns många fina platser för en fikarast. Du passerar i kanten på Orrmossen och kommer därefter fram till Rövallskojan, en liten stuga i en glänta i skogen. Stugan står öppen för den som vill ta en rast eller övernatta.
Du är nu inne i Rövallsmossens och Stingsmossens naturreservat. Reservatet har tillkommit för att skydda de två stora myr- och skogsområdena runt omkring. Här kan du hitta många växtarter, framförallt sådana med nordlig karaktär. Du vandrar på en höjdrygg över mossklädd skogsmark mellan de två myrarna.
På andra sidan reservatet går leden ihop med etapp nr 8 igen. Sista biten fram till Ramnäs går du först på en liten skogsväg som börjar ute vid väg 66. På väg in till centrum passerar du Ramnäs kyrka, byggd före 1450. Kyrkan har ett vackert torn med lökkupol. Utanför Ramnäs, alldeles söder om väg 66, ligger Gniens naturreservat som är en av Västmanlands artrikaste fågellokaler.

Etapp 8 Långsjön - Ramnäs, via Surahammar 13,5 km
Etapp nr 8 är lättgången, undantaget då du passerar Stingsberget. Nästan hela sträckan går på skogsstigar men mot slutet kommer du ut på en skogsväg och därefter landsvägen som går upp genom Ramnäs. En kortare landsvägsvandring blir det också då du passerar Surahammar.Etappen börjar liksom etapp nr 7 vid Långsjön. Efter att ha följt sjökanten i 1,5 km delar sig stigen. Etapp nr 7 viker av åt höger mot Toftsjön medan etapp nr 8 går åt vänster mot Surahammar. Härifrån vandrar du genom mestadels ganska tät skog med stort inslag av våtmarker. Efter ca 5 km passerar du i utkanten av Surahammar. Gör gärna en avstickare genom samhället ner till det gamla bruksområdet med Strömsholms kanal, bruksmuseet, och MC-museet Gyllene Hjulet där du kan få se en kopia av Sveriges första bil som tillverkades i Surahammar.
Vandringen fortsätter förbi Surahammars golfbana. Nu följer 1,5 kilometer där gles tallskog med inslag av berghällar står runt omkring dig. Sträckan är fin och lättgången. Snart kommer du fram till Stingsmossens och Rövallsmossens naturreservat. Här passerar Bruksleden i västra hörnet av reservatet och från leden ser man endast skymtar av Stingsmossen på höger sida. Efter ytterligare någon kilometer börjar det luta uppåt mot Stingsberget och den lättgångna terrängen byts mot en lite mer krävande. Från Stingsbergets topp, som ligger ca 25 m över omgivningarna och 109 m ö h, får du en magnifik vy över Kolbäcksåns dalgång upp mot Ramnäs. Ta en paus här uppe och njut av den vackra utsikten. Stingsberget brukar användas som friluftskyrka.
Tallskogen fortsätter på andra sidan berget. Du kommer fram till ett vägskäl där etappen går ihop med etapp nr 7 igen. Sista biten fram till Ramnäs går du först på en liten skogsväg som börjar ute vid väg 66. På väg in till centrum passerar du Ramnäs kyrka, byggd före 1450. Kyrkan har ett vackert torn med lökkupol. Utanför Ramnäs, alldeles söder om väg 66, ligger Gniens naturreservat som är en av Västmanlands artrikaste fågellokaler.

Filer

2015-05/karta4-ramnas-norbyn.pdf
2015-05/karta6-skinnskatteberg-matkullen-billsjon.pdf
2015-05/karta5-skinnskatteberg-landsberget-bastmora.pdf
2015-05/karta3-ramnas-surahammar-langsjon.pdf
2015-05/karta1-vasteras-skultuna-hallstahammar.pdf
2015-05/karta7-ortjarn-malingsbo.pdf
2015-05/karta2-hallstahammar-surahammar.pdf
2015-05/karta11-skinnskatteberg-kolarbyn.pdf
2015-05/karta10-norberg-avesta.pdf
2015-05/karta9-fagersta-norberg.pdf
2015-05/karta8-billsjon-fagersta-bastmora-fagersta.pdf
2015-05/bruksleden-etappbeskrivning-etapp7.pdf
2015-05/rundtur-surahammar-etapp8-etapp7-.pdf
2015-05/bruksleden-etappbeskrivning-etapp8.pdf

Bilder

2015-05/1431683671_bruksleden-oversiktskarta.gif
2015-05/bruksleden-01.jpg
2015-05/bruksleden-01.jpg
2015-05/bruksleden-02.jpg
2015-05/bruksleden-02.jpg
2015-05/bruksleden-03.jpg
2015-05/bruksleden-03.jpg
2015-05/bruksleden-04.jpg
2015-05/bruksleden-04.jpg
2015-05/bruksleden-05.jpg
2015-05/bruksleden-05.jpg
2015-05/bruksleden-06.jpg
2015-05/bruksleden-06.jpg
2015-05/bruksleden-07.jpg
2015-05/bruksleden-07.jpg
2015-05/bruksleden-08.jpg
2015-05/bruksleden-08.jpg
2015-05/bruksleden-09.jpg
2015-05/bruksleden-09.jpg
2015-05/bruksleden-10.jpg
2015-05/bruksleden-10.jpg
2015-05/bruksleden-11.jpg
2015-05/bruksleden-11.jpg
2015-05/bruksleden-12.jpg
2015-05/bruksleden-12.jpg
2015-05/bruksleden-13.jpg
2015-05/bruksleden-13.jpg
2015-05/bruksleden-14.jpg
2015-05/bruksleden-14.jpg
2015-05/bruksleden-15.jpg
2015-05/bruksleden-15.jpg
2015-05/bruksleden-16.jpg
2015-05/bruksleden-16.jpg
2015-05/bruksleden-17.jpg
2015-05/bruksleden-17.jpg
2015-05/bruksleden-18.jpg
2015-05/bruksleden-18.jpg
2015-05/bruksleden-19.jpg
2015-05/bruksleden-19.jpg
2015-05/bruksleden-20.jpg
2015-05/bruksleden-20.jpg
2015-05/bruksleden-21.jpg
2015-05/bruksleden-21.jpg
2015-05/bruksleden-22.jpg
2015-05/bruksleden-22.jpg
2015-05/bruksleden-23.jpg
2015-05/bruksleden-23.jpg
2015-05/bruksleden-24.jpg
2015-05/bruksleden-24.jpg
2015-05/bruksleden-25.jpg
2015-05/bruksleden-25.jpg
2015-05/bruksleden-26.jpg
2015-05/bruksleden-26.jpg
2015-05/bruksleden-27.jpg
2015-05/bruksleden-27.jpg
2015-05/bruksleden-28.jpg
2015-05/bruksleden-28.jpg
2015-05/bruksleden-29.jpg
2015-05/bruksleden-29.jpg
2015-05/bruksleden-30.jpg
2015-05/bruksleden-30.jpg
2015-05/bruksleden-31.jpg
2015-05/bruksleden-31.jpg
2015-05/bruksleden-32.jpg
2015-05/bruksleden-32.jpg
2015-05/bruksleden-33.jpg
2015-05/bruksleden-33.jpg
2015-05/bruksleden-34.jpg
2015-05/bruksleden-34.jpg
2015-05/bruksleden-35.jpg
2015-05/bruksleden-35.jpg
2015-05/bruksleden-36.jpg
2015-05/bruksleden-36.jpg
2015-05/bruksleden-37.jpg
2015-05/bruksleden-37.jpg
2015-05/bruksleden-38.jpg
2015-05/bruksleden-38.jpg
2015-05/bruksleden-39.jpg
2015-05/bruksleden-39.jpg
2015-05/bruksleden-40.jpg
2015-05/bruksleden-40.jpg
2015-05/bruksleden-41.jpg
2015-05/bruksleden-41.jpg
2015-05/bruksleden-42.jpg
2015-05/bruksleden-42.jpg
2015-05/bruksleden-43.jpg
2015-05/bruksleden-43.jpg
2015-05/bruksleden-44.jpg
2015-05/bruksleden-44.jpg
2015-05/bruksleden-45.jpg
2015-05/bruksleden-45.jpg
2015-05/bruksleden-46.jpg
2015-05/bruksleden-46.jpg
2015-05/bruksleden-47.jpg
2015-05/bruksleden-47.jpg
2015-05/bruksleden-48.jpg
2015-05/bruksleden-48.jpg
2015-05/bruksleden-49.jpg
2015-05/bruksleden-49.jpg
2015-05/bruksleden-50.jpg
2015-05/bruksleden-50.jpg
2015-05/bruksleden-51.jpg
2015-05/bruksleden-51.jpg
2015-05/bruksleden-52.jpg
2015-05/bruksleden-52.jpg
2015-05/bruksleden-53.jpg
2015-05/bruksleden-53.jpg
2015-05/bruksleden-54.jpg
2015-05/bruksleden-54.jpg
2015-05/bruksleden-55.jpg
2015-05/bruksleden-55.jpg
2015-05/bruksleden-56.jpg
2015-05/bruksleden-56.jpg
2015-05/bruksleden-57.jpg
2015-05/bruksleden-57.jpg
2015-05/bruksleden-58.jpg
2015-05/bruksleden-58.jpg
2015-05/bruksleden-59.jpg
2015-05/bruksleden-59.jpg
2015-05/bruksleden-60.jpg
2015-05/bruksleden-60.jpg
2015-05/bruksleden-61.jpg
2015-05/bruksleden-61.jpg
2015-05/bruksleden-62.jpg
2015-05/bruksleden-62.jpg
2015-05/bruksleden-63.jpg
2015-05/bruksleden-63.jpg
2015-05/bruksleden-64.jpg
2015-05/bruksleden-64.jpg
2015-05/bruksleden-65.jpg
2015-05/bruksleden-65.jpg
2015-05/bruksleden-66.jpg
2015-05/bruksleden-66.jpg
2015-05/bruksleden-67.jpg
2015-05/bruksleden-67.jpg
2015-05/bruksleden-68.jpg
2015-05/bruksleden-68.jpg
2015-05/bruksleden-69.jpg
2015-05/bruksleden-69.jpg
2015-05/bruksleden-70.jpg
2015-05/bruksleden-70.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR