Etapp 58 Mörkö Skanssundet - Kasholmen 12 km

Sormlandsleden Etapp 58 Mörkö Skanssundet - Kasholmen 12 km
Vi forsatte från byn Näs En fin liten by,
Och vandrade förbi Grönsta ängar ner mot havet.
Vi kom fram till Hörningsnäs naturreservat där det fanns en fin bokskog
Vi kom sedan fram till Skanssundet där vi ställt cykeln .
Här i Skanssundet går färjan till Mörkö men Mörkö får vi vandra på till våren.
I Skanssundet fanns även Nässkansen. Detta sund vaktades noga med kanoner.
Till våren 2014 fortsatte vi med etapp 58 från Skanssundet fast på Mörkö där vi ställde bilen..
Hörningsholms slott dominerar den norra delen av Mörkö.
Mörkö bestod av många berg så det gickk upp och ner mest hela tiden
Vi vvandrade förbi många djur. En vildsvinsfamilj med ungar rusade förbi. Hann tyvärr inte få fram kamerna , men det fick vi när älgen tittade på ossVi kom fram till
Gullvivorna blommade så fint
Vi var uppe på Kasholmsberget med jättefin utsikt och kom sen till Kasholmen där vi hade cykeln.


Etapp 58 beskriven från andra hållet Kasholmen - Skanssundet
Leden är lättvandrad till en början över öppna betesmarker och sedan något mer krävande höjdsträckningar och uppstickande kala bergsknallar i en annars mjukt kuperad terräng.

Från Kasholmsberget, med gamla försvarsanläggningar, har man en fin observationsplats av fågelsträck, vår och höst. Efter ca 500 m vandrar man över betesmarker och planterade skogsmarker. Ytterligare 2 km längre fram finns ett gravröse på vänster hand.

Nu följer en bergssträckning med fin utsikt över Norafjärden och Ledarön. Längre fram passerar leden vägen som går i Mörkös längdriktning upp på ett berg och vidare på höjder med utsikt över Järnabygden i nordväst, Mörköslätten med Hörningsholms slott uppe på sin klippa och ännu längre norrut Södertälje med sina höghus. I öster och sydost syns bl a Torö, sydspetsen av Södertörn och vid mycket klar sikt även öppna havet ner mot Landsort. Leden slingrar sig vidare genom skogsmark i olika åldrar och täthet samt efter gärdeskanter. Några torp syns på håll och vid Salsudd finns en badplats.

Leden fortsätter genom granskog fram till Skanssundets färja, där man på vänster hand kan se Hörningsholms slott högt beläget på sin klippa. Slottet uppfördes på 1740-talet på de grundmurar av den gamla medeltidsborgen som brändes ner av ryssarna i juni 1719.

I väntan på transport över sundet med vägverkets gula färja kan man studera det rika fågellivet. Strandängarna norr om vägen är botaniskt intressanta och åsryggen på Skansholmen är väl markerad och rik på fornlämningar. På sluttningen utmed vägen nära färjeläget finns en torrbacke med mycket rik torrängsflora. Här växer fältsippa i ovanligt rik mängd tillsammans med den sällsynta grusvivan samt småfingerört, fältmalört, sandnarv och nagelört

Bilder

2015-04/sormlandsleden5804.jpg
2015-04/sormlandsleden5804.jpg
2015-04/sormlandsleden5803.jpg
2015-04/sormlandsleden5803.jpg
2015-04/sormlandsleden5806.jpg
2015-04/sormlandsleden5806.jpg
2015-04/sormlandsleden5802.jpg
2015-04/sormlandsleden5802.jpg
2015-04/sormlandsleden5813.jpg
2015-04/sormlandsleden5813.jpg
2015-04/sormlandsleden5815.jpg
2015-04/sormlandsleden5815.jpg
2015-04/sormlandsleden5817.jpg
2015-04/sormlandsleden5817.jpg
2015-04/sormlandsleden5819.jpg
2015-04/sormlandsleden5819.jpg
2015-04/sormlandsleden5822.jpg
2015-04/sormlandsleden5822.jpg
2015-04/sormlandsleden5818.jpg
2015-04/sormlandsleden5818.jpg
2015-04/sormlandsleden5837.jpg
2015-04/sormlandsleden5837.jpg
2015-04/sormlandsleden5823.jpg
2015-04/sormlandsleden5823.jpg
2015-04/sormlandsleden5833.jpg
2015-04/sormlandsleden5833.jpg
2015-04/sormlandsleden5852.jpg
2015-04/sormlandsleden5852.jpg
2015-04/sormlandsleden5835.jpg
2015-04/sormlandsleden5835.jpg
2015-04/sormlandsleden5857.jpg
2015-04/sormlandsleden5857.jpg
2015-04/sormlandsleden5854.jpg
2015-04/sormlandsleden5854.jpg
2015-04/sormlandsleden5844.jpg
2015-04/sormlandsleden5844.jpg
2015-04/sormlandsleden5859.jpg
2015-04/sormlandsleden5859.jpg
2015-04/sormlandsleden5853.jpg
2015-04/sormlandsleden5853.jpg
2015-04/sormlandsleden5847.jpg
2015-04/sormlandsleden5847.jpg
2015-04/sormlandsleden5834.jpg
2015-04/sormlandsleden5834.jpg
2015-04/sormlandsleden5850.jpg
2015-04/sormlandsleden5850.jpg
2015-04/sormlandsleden5858.jpg
2015-04/sormlandsleden5858.jpg
2015-04/sormlandsleden5836.jpg
2015-04/sormlandsleden5836.jpg
2015-04/sormlandsleden5856.jpg
2015-04/sormlandsleden5856.jpg
2015-04/sormlandsleden5840.jpg
2015-04/sormlandsleden5840.jpg
2015-04/sormlandsleden5841.jpg
2015-04/sormlandsleden5841.jpg
2015-04/sormlandsleden5860.jpg
2015-04/sormlandsleden5860.jpg
2015-04/sormlandsleden5849.jpg
2015-04/sormlandsleden5849.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR