Paddla Canadensare

Paddla Canadensare - Översikt

Under denna flik hittar ni allt som rör paddling med canadensare.

Vi är själva ägare till en gul Trapper Marie som har ett segel som tillbehör. Denna Trapperkanot tillverkades bara i några få exemplar och Thomas fick den som present när han var i tonåren.

Introduktion
Kanot är en benämning på båtar med spetsig för och akter. I denna information tar vi upp kanadensare och kajak. Den kanot du funderar på att köpa, kommer att vara din färdkamrat under många år. Kanoten kommer att kunna hjälpa dig att vidga/fördjupa upplevelserna av att färdas med enkla hjälpmedel i samspel med naturen. Innan du köper så ta dig en funderare kring vilken typ av kanot; kanadensare eller kajak som passar dina behov.

Allmänt om kanadensare
Vilken kanadensare du köper beror på vilka vatten du vill paddla i, hur långa färder du tänker göra och hur tränad kanotist du är. Olika kanadensare har olika egenskaper och det är omöjligt att finna en kanadensare som är bättre än alla andra i samtliga avseenden. Kanadensarens längd och form uttalar till vilka typer av vatten som den är bäst lämpad. För paddling i bäckar, åar och sjöar passar en kanadensare med rak köl, flat botten och fyllig stäv. Den raka kölen gör kanadensaren snabb och lätt att hålla kurs. Den flata botten gör kanadensaren stabil och lastdryg. Den fylliga stäven lyfter kanadensaren över mötande vågor och får en uppstannande effekt. För paddling i forsar och i skärgården passar en kanadensare med krum köl, rund botten och spetsig stäv. Den krumma kölen gör att kanadensaren "vakar" gungar med i hög sjö och är lätt att svänga. Den runda botten gör kanadensaren snabb. Den tar dock in skvättvatten när fören skär in i mötande vågor.

Om kanadensarens utseende
Om du köper en begagnad kanadensare bör du undersöka följande:

finns två sitsar, sitter fast utan att glappa
finns tvärträn, sitter de fast utan att glappa
finns däck och är de hela
finns ytterreling (ev.gummilist) och är den hel
hur ser kanadensaren ut under, hel eller lagad
finns stävlister, köllister och är dom hela
Om kanadensarens tillbehör
Det behövs förstås paddlar, paddeln är för kanotisten vad stråken är för violinisten. Paddelns längd anpassas efter egen kroppslängd och höjden på kanadensarens sitsar. Som generell regel brukar anges att akterpaddeln bör nå upp till ögonen och förpaddeln till hakan. Kanotvagn kan vänta tills du vet om du har behov av den.

Bilder

2015-07/aker-14-paddla-canadensare.jpg
2015-07/aker-14-paddla-canadensare.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR