Peak of Ekerö

Peak of Ekerö

A. Bestiga kommunens högsta topp vilken ligger på Ekerö samt de högsta topparna i Ekerös:s distrikt

År 2016 indelas kommunen i följande distrikt, (socknar)

  • Adelsö Kunstaberget 56 m
  • Ekerö Lillgård Rastaborg 71 m (På Ekerö finns 2 toppar till över 60 meter
  • Färingsö Horsbacken 51 m
  • Lovö Ensta 51 m
  • Munsö Sundsgård 52

B. Att lägga ut en Geocache så nära alla toppar ovan som möjligt

C. Att vandra den största vandringsleden på ön vilka är

  • Lovö / Lovöleden/ Fornstigen Vandringsled, cirka 18 km
  • Ekerö Ekerö-Munsöleden-leden, del I, Träkvista - Menhammar, cirka 18 km
  • Miunsö Ekerö-Munsöleden-leden, del II, Kärsösund - Sjöängen, cirka 15 km
  • Adelsö-leden, cirka 16 km
  • Färingsö Eldgarnsö 6 km

D. Att besöka och dokumentera samtliga naturreservat på Ekerö vilka är

1. Adelsö-Sättra, (Adelsö)

2. Gåsholmen (Söder om Adelsö)

3. Björkö

4. Väsby Hage (Munsö)

5. Bonavik ( Munsö)

6. Husby (Munsö)

7. Huvududden (Ekerö)

8. Djurgård (Färingsö)

9. Eldgarnsö (Bro från Färingsö)

10. Skansholmen ( Holme utanför Färingsö)

11. Lovö Naturreservat (Nytt reservat på Lovön)

E. Att göra en Handikappinventering i Skogsturs anda enligt

Naturskyddsföreningens kriterier

5. Att vandra en etapp på = Ekerö-Munsöleden (Huvudvandringsled)

Bilder

Husby Naturreservat
Husby Naturreservat
Husby Naturreservat
Husby Naturreservat
Utsiktstornet Adelsö
Utsiktstornet Adelsö
Peak of Adelsö
Peak of Adelsö
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR