Handen (Rudans gård) - Paradiset Juni-2006 13 km

Betyg 5

En helt underbar etapp med mycket sjöar och fin natur. Om ni ska pröva en etapp i närheten av Stockholm så är det denna först och främst.
Etappen går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap.
Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar i Tornberget, 111 m ö h.
Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.
Dricksvatten finns vid Rudans gård och Paradiset.
Lämpliga rast- och badplatser finns vid Riddartorp, Svartsjön, vid Långsjöns östra och västra strand samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Här tältae vi Se nedan. Som badplats är Riddartorp och Trehörningens norra strand att föredra.

Bilder

2015-04/1430293168_sormland-1-03.jpg
2015-04/1430293168_sormland-1-03.jpg
2015-04/1430293168_sormland-1-04.jpg
2015-04/1430293168_sormland-1-04.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-01.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-01.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-05.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-05.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-6.jpg
2015-04/1430293168_sormland-5-6.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-07.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-07.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-08.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-08.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-09.jpg
2015-04/1430293169_sormland-5-09.jpg
2015-04/1430293170_sormland-5-13.jpg
2015-04/1430293170_sormland-5-13.jpg
2015-04/1430293170_sormland-5-14.jpg
2015-04/1430293170_sormland-5-14.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-16.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-16.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-17.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-17.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-18.jpg
2015-04/1430293171_sormland-5-18.jpg
2015-04/1430293172_sormland-5-10.jpg
2015-04/1430293172_sormland-5-10.jpg
2015-04/1430293173_sormland-5-12.jpg
2015-04/1430293173_sormland-5-12.jpg
2015-04/1430293174_sormland-5-11.jpg
2015-04/1430293174_sormland-5-11.jpg
2015-04/1430293174_sormland-5-15.jpg
2015-04/1430293174_sormland-5-15.jpg
2015-04/1430293194_sormland-1-02.jpg
2015-04/1430293194_sormland-1-02.jpg
2015-04/sormland-5-19.jpg
2015-04/sormland-5-19.jpg
2015-04/sormland-5-20.jpg
2015-04/sormland-5-20.jpg
2015-04/sormland-5-21.jpg
2015-04/sormland-5-21.jpg
2015-04/sormland-5-22.jpg
2015-04/sormland-5-22.jpg
2015-04/sormland-5-23.jpg
2015-04/sormland-5-23.jpg
2015-04/sormland-5-24.jpg
2015-04/sormland-5-24.jpg
2015-04/sormland-5-25.jpg
2015-04/sormland-5-25.jpg
2015-04/sormland-5-26.jpg
2015-04/sormland-5-26.jpg
2015-04/sormland-5-27.jpg
2015-04/sormland-5-27.jpg
2015-04/sormland-5-28.jpg
2015-04/sormland-5-28.jpg
2015-04/sormland-5-29.jpg
2015-04/sormland-5-29.jpg
2015-04/sormland-5-30.jpg
2015-04/sormland-5-30.jpg
2015-04/sormland-5-31.jpg
2015-04/sormland-5-31.jpg
2015-04/sormland-5-32.jpg
2015-04/sormland-5-32.jpg
Traneving Friluftsblogg

Traneving Friluftsblogg

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

TRANEVING - Nya varumärket inom Outdoor - HANDLA HÄR

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Traneving Adventures - Boka Friluftskurser och Vandringspaket

Boka Utebildarna till ditt företag

Boka Utebildarna till ditt företag

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

SKOGSTUR Föreningen för funktionshindrade

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

Använd Softskills personprofil eller gruppanalys. Kontakta oss och testa gratis!

VEALEARN

VEALEARN

COLORGLO NORR

COLORGLO NORR